Zinspiratie op zondag

Zinspiratie op zondag

Op 14 april 2019

Bij Centrum De Appel


 

Zondagsviering

Heb je ook behoefte om zo af en toe stil te staan bij de betekenis van het leven, bij een thema, dat speciaal voor jou wordt uitgediept? Of om bij elkaar te komen op een vast moment in de maand op een inspirerende locatie om op adem te komen?

2e zondag

Dat kan op de tweede zondag van de maand in Centrum de Appel. In wisselende samenstelling zullen twee begeleiders een viering ontwikkelen met diverse thema’s en vormgeving, opgebouwd rond wijsheidsteksten en verhalen uit diverse tradities, afgewisseld met muziek, stilte en het delen van belevingen. Daarbij putten ze uit de neerslag van velerlei culturen en levensovertuigingen zoals uit de christelijke, de boeddhistische en andere tradities. Aansluitend is er koffie of thee.

Thema: Behoeder van de aarde en de rol van de mens. Wat zou het mooi zijn als wij de aarde zouden koesteren als een rentmeester, een behoeder van onze planeet en ons zouden realiseren hoezeer wij verbonden zijn en één met de schepping. De viering wordt voorbereid door Annemie Herinx en Vincent Paes. 

Voor wie?

Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Inloop is om 10.45.
De viering duurt van 11.00 tot 12.00 uur en na afloop is er koffie en thee in de horecaruimte.

Kosten

Kosten Vrijwillige bijdrage en kosten koffie/thee: € 1,50 per kopje

Initiatiefgroep Esther Appels, Hennita Jaspers, Jacques van Hees, Margaret de Groot – Vlasveld, Joseph Appels , Vincent Paes, Gerrion Remijn, Josephien Budel