Over ons

Het Han Fortmann Centrum wil bijdragen aan een wereld waarin mensen leven vanuit verbondenheid met zichzelf, elkaar en met de natuur. Daartoe zijn we een oefenplaats voor bewust leven in harmonie met natuur en samenleving met als kernwaarden: verbinding – zorgzaamheid – integriteit – maatschappelijk betrokken. Het is onze ambitie om op individueel en maatschappelijk niveau te gaan van overleven naar leven, van afgescheiden naar verbonden.

De beoefening bestaat uit meditatie en meditatieve activiteiten. We organiseren trainingen, cursussen, meditaties, en bijeenkomsten in mindfulness, yoga en zen. Dit ‘oefenen’ gaat verder dan het meditatiekussen. Het gaat ook om het handen en voeten geven aan de toepassing in ons dagelijks leven. 

Daarbij kiezen we momenteel voor de volgende thema’s: onderwijs en opvoeding, natuur, communicatie, leiderschap, duurzame beoefening, wijsheidstradities.

“We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn.”

Annaïs Nin

Toekomst

We zijn een centrum in voortdurende ontwikkeling. We kiezen momenteel voor aanbod in mindfulness, yoga en zen. Om onze missie te verwezenlijken kiezen we een aantal thema’s: onderwijs en opvoeding, natuur, communicatie, leiderschap, duurzame beoefening, wijsheidstradities. We werken hierbij zowel met eigen docenten als met gastdocenten.

Een aantal van deze thema’s zijn al uitgewerkt.

Voor het thema ‘mindfulness in het onderwijs en opvoeding’ werken we samen met de Academie voor Mindful Teaching (AMT), bekend van het boek ‘Stilzitten als een kikker’ (Eline Snel). Dit aanbod bestaat uit een opleiding tot mindfulnesstrainer voor kinderen. Ook zijn er trainingen voor kinderen, jongeren, leerkrachten en ouders.

Het thema duurzame beoefening is terug te vinden in de doorgaande yogagroepen, een mindfulness jaargroep en andere verdiepingstrainingen zoals de compassietraining en meditatie in actie. Dit willen we nog verder ontwikkelen. Voor duurzame zenbeoefening kun je instromen in de Sangha van onze zusterorganisatie Zen Centrum Nijmegen.

Het thema communicatie krijgt vorm door ons aanbod in verbindende communicatie. Dit thema willen we graag door ontwikkelen met bijvoorbeeld interpersoonlijke mindfulness en Insight Dialogue.

De thema’s natuur, leiderschap en wijsheidstradities zijn in ontwikkeling.

Over ons Han Fortmann Centrum Toekomst
Spreekt onze missie en visie je aan? Wil je meedenken en werken aan de ontwikkeling van ons centrum? Je bent van harte welkom!

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Over ons Han Fortmann Centrum Geschiedenis

Geschiedenis

In 1979 werd het Han Fortmann Centrum opgericht door Myriam Schretlen en Wil Vendrik. Het centrum draagt de naam van de Nijmeegse hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie Han Fortmann (1912-1970) die geboeid werd door de samenhang tussen psychisch welzijn en spiritualiteit. Hij ontdekte dat de westerse wijze van denken en handelen positief beïnvloed kon worden door de inzichten en de praktijk van eeuwenoude boeddhistische tradities.

Zijn ideeën vormden een belangrijke inspiratiebron voor de oprichters van het centrum. Het overkoepelend thema van zijn gedachtegoed is de aandacht voor de samenhang tussen lichaam en geest: heel de mens. Centraal daarbij is het begrip bewustwording, wat bereikt kan worden door helder waarnemen en direct ervaren. Bewustzijn is voor Han Fortmann de kracht die ieder mens met zichzelf en met de wereld verbindt. Die verbinding is niet alleen gericht op het individu, maar juist ook op de verhouding tussen mensen en op de betrokkenheid bij de maatschappij.

Dit blijkt nog steeds relevant voor de huidige tijd, en precies waar we met onze huidige missie op voortborduren. Bewust zijn, met aandacht voor ‘heel de mens’ om de verbinding met anderen en de maatschappij te bevorderen. Ook nu doen we dit door meditatie en meditatieve activiteiten vanuit verschillende wijsheidstradities.

Ontmoet onze docenten

De docenten van het Han Fortmann Centrum willen met hun leven en werk bijdragen aan een wereld waarin we leven vanuit het bewustzijn van verbondenheid met onszelf, elkaar en met de natuur.

Alle docenten zijn gecertificeerd en ervaren. Het Han Fortmann Centrum is al jaren een begrip in Nijmegen en omgeving en staat voor hoge kwaliteit. Er zijn verschillende vrijwilligers die ons centrum ondersteunen door bijvoorbeeld te helpen bij onze themadagen of met de PR. Onze vrijwilligers herkennen zich in onze missie en visie en dragen ons centrum een warm hart toe.

Het Han Fortmann Centrum is een zelfstandige organisatie en geaccrediteerd door het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl).

Wendy Kersemaekers
Wendy Kersemaekers
mindfulness- en compassietrainer
kersenpit-mindfulness.nl

Over Wendy

Wendy Kersemaekers is een ervaren mindfulness- en compassietrainer en supervisor. Sinds 2016 geeft ze met veel enthousiasme training aan particulieren en organisaties. Sinds februari 2022 geeft ze leiding aan het Han Fortmann Centrum. Hiervoor leidde ze jarenlang medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten op de universiteit en in het bedrijfsleven. Ze deed onderzoek naar effecten van mindfulness en publiceerde hierover verschillende artikelen. Ze is daarnaast opgeleid als psychosynthese counselor.

In haar trainingen brengt ze haar jarenlange ervaring met meditatie en haar persoonlijke ervaringen samen. Ze voelt zich diep gemotiveerd om samen met anderen te oefenen met mindfulness en compassie, en dit duurzaam te integreren in ons dagelijks leven.

Wendy is categorie 1 lid van de VMBN, en geregistreerd bij het Mindfulness Register en het MBCL A en B (compassie) register.

Over Ted

Ted van Rijt is een ervaren mindfulness- en compassietrainer. Ted werkte als docent verpleegkunde in het HBO. Hij is theoloog en gaf gedurende 19 jaar als staflid en directeur leiding aan het Han Fortmann Centrum.
Meditatie heeft in zijn leven een diepgaand veranderingsproces teweeg gebracht. Zijn kijk op het leven en de bijdrage die je kunt leveren aan de gemeenschap zijn daar het gevolg van. Zijn diepste verlangen is anderen te bemoedigen bij het beoefenen van meditatie. Niet alleen op het kussen maar juist ook in de toepassing bij alle uitdagingen waar het dagelijks leven ons voor stelt.
Kenmerkend aan zijn stijl van werken is het gezegde ‘Walk your talk’, vanuit doorleefde ervaring en wijsheid leeft hij voor waar hij over spreekt.

Ted is categorie 1 lid van de VMBN en geregistreerd bij het Mindfulness Register, het MBCL A (compassie) register en bestuurslid van de VMBN (beroepsvereniging van mindfulnesstrainers).

Ted van Rijt
Ted van Rijt
mindfulness- en compassietrainer
José Jansen
José Jansen
Mindfulnesstrainer
Sapientia Mindfulness

Over José

Toen José in 2008 kennis maakte met mindfulness, werd ze direct geraakt. Ze zegt altijd: je meditatiekussentje is een metafoor voor het dagelijks leven. Met het doen van de oefeningen kom je allerlei moeilijkheden en obstakels tegen. Net als in het leven van alledag. Het leven is voor niemand van ons makkelijk. En zeker als je al wat ouder bent heb je vaak al heel wat meegemaakt. Mooie, maar ook moeilijke momenten. Mindfulness geeft haar het gereedschap in handen om hiermee om te gaan. Daarnaast heeft de mindfulness haar geholpen meer verbinding te voelen met zichzelf, haar omgeving en de wereld om haar heen. Haar humor, levenservaring, het besef dat we allemaal maar mensen zijn met onze mooie kanten en onze tekortkomingen hebben haar gemaakt tot de trainer die ze nu is.

José is categorie 1 lid van de VMBN, en geregistreerd bij het Mindfulness Register.

Over Ellen

Ellen Budding is een ervaren kinder- en jongerentrainer mindfulness (Methode Eline Snel). Vanuit haar achtergrond als orthopedagoog en moeder van twee kinderen weet ze als geen ander dat kinderen en jongeren, net als volwassenen, allerlei uitdagingen tegenkomen in hun jonge leven. Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ leert Ellen de kinderen hoe regelmatig te stoppen met doorgaan, een hoofd vol gedachten tot rust te brengen, om te gaan met stress en gevoelens te voelen.

Ellen is gecertificeerd trainer in de Methode Eline Snel van de Academie voor Mindful Teaching.

Ellen Budding
Ellen Budding
mindfulnesstrainer kinderen, jongeren en ouders en docenten
degeluksvogels.nl
Peter Kooij
Peter Kooij
yogadocent

Over Peter

Peter Kooij is al ruim 40 jaar yogadocent. Eerder werkte hij onder meer als docent medische biologie aan het HBO, en als adviseur kwaliteitszorg. In de yoga werd hij opgeleid door de destijds zeer bekende baron Robert van Heeckeren. Daarna volgde hij vele intensieve yoga en meditatie trainingen. Mede daardoor geïnspireerd ontwikkelde hij zijn eigen trainingen op het gebied van persoonlijke communicatie en effectiviteit. Hij was vele jaren docent en bestuurslid bij Pro Mundi Vita en is dat nog steeds bij het Han Fortmann centrum. Je kunt wel zeggen dat zijn hele leven in het teken staat van (mindfulness) yoga als levensweg.

Over Misha

De mystieke ervaring van verbinding biedt Misha een onuitputtelijke inspiratiebron. De motivatie voor zijn zenleraarschap is dan ook ‘het oefenen van onze innerlijke ervaring van verbinding’. Dit staat bovendien centraal in zijn leven met Lotte en hun zoontje Yura én in zijn werk als boeddhistisch documentairemaker.
De uitgangspunten van zen en het centrum vormen de leidraad in de bijeenkomsten die Misha begeleidt. Daarbij legt hij graag de nadruk op het oefenen en een gezellig, intiem gezamenlijk onderzoek.

Misha Beliën
Misha Beliën
zenmonnik en docent
Monique Hoogakker
Monique Hoogakker
trainer geweldloze communicatie
vol-leven.nu

Over Monique

Na haar studies Orthopedagogiek en Interpersoonlijke Communicatie heeft Monique Hoogakker ruim twintig jaar met veel plezier training gegeven aan ondernemingsraden en directies in de zorg- en welzijnssector. In 2008 werd zij geraakt door Geweldloze of Verbindende Communicatie en volgde opleidingen in binnen en buitenland, bij de grondlegger Marshall Rosenberg. Haar praktijk Vol-leven staat voor voluit leven. Met veel enthousiasme draagt zij bij aan de kwaliteit van (werk)relaties en inspireert zij mensen om voluit te leven, de blik naar binnen te richten en te onderzoeken wat er werkelijk toe doet voor jou, voor de ander en voor een betere wereld.

Monique is lid van een vakgroep van trainers Geweldloze Communicatie, Registermediator en Internationaal gecertificeerd trainer bij het CNVC (Centre of Nonviolent Communication).

Ontmoet onze docenten

De docenten van het Han Fortmann Centrum willen met hun leven en werk bijdragen aan een wereld waarin we leven vanuit het bewustzijn van verbondenheid met onszelf, elkaar en met de natuur.

Alle docenten zijn gecertificeerd en ervaren. Het Han Fortmann Centrum is al jaren een begrip in Nijmegen en omgeving en staat voor hoge kwaliteit. Er zijn verschillende vrijwilligers die ons centrum ondersteunen door bijvoorbeeld te helpen bij onze themadagen of met de PR. Onze vrijwilligers herkennen zich in onze missie en visie en dragen ons centrum een warm hart toe.

Het Han Fortmann Centrum is een zelfstandige organisatie en geaccrediteerd door het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl).

Wendy Kersemaekers
Wendy Kersemaekers
mindfulness- en compassietrainer
kersenpit-mindfulness.nl

Over Wendy

Wendy Kersemaekers is een ervaren mindfulness- en compassietrainer en supervisor. Sinds 2016 geeft ze met veel enthousiasme training aan particulieren en organisaties. Sinds februari 2022 geeft ze leiding aan het Han Fortmann Centrum. Hiervoor leidde ze jarenlang medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten op de universiteit en in het bedrijfsleven. Ze deed onderzoek naar effecten van mindfulness en publiceerde hierover verschillende artikelen. Ze is daarnaast opgeleid als psychosynthese counselor.

In haar trainingen brengt ze haar jarenlange ervaring met meditatie en haar persoonlijke ervaringen samen. Ze voelt zich diep gemotiveerd om samen met anderen te oefenen met mindfulness en compassie, en dit duurzaam te integreren in ons dagelijks leven.

Wendy is geregistreerd bij de Stichting Mindfulness Register en het MBCL A en B (compassie) register.

Ted van Rijt
Ted van Rijt
mindfulness- en compassietrainer

Over Ted

Ted van Rijt is een ervaren mindfulness- en compassietrainer. Ted werkte als docent verpleegkunde in het HBO. Hij is theoloog en gaf gedurende 19 jaar als staflid en directeur leiding aan het Han Fortmann Centrum.
Meditatie heeft in zijn leven een diepgaand veranderingsproces teweeg gebracht. Zijn kijk op het leven en de bijdrage die je kunt leveren aan de gemeenschap zijn daar het gevolg van. Zijn diepste verlangen is anderen te bemoedigen bij het beoefenen van meditatie. Niet alleen op het kussen maar juist ook in de toepassing bij alle uitdagingen waar het dagelijks leven ons voor stelt.
Kenmerkend aan zijn stijl van werken is het gezegde ‘Walk your talk’, vanuit doorleefde ervaring en wijsheid leeft hij voor waar hij over spreekt.

Ted is geregistreerd bij de Stichting Mindfulness Register en het MBCL A (compassie) register.

José Jansen
José Jansen
Mindfulnesstrainer
Sapientia Mindfulness

Over José

Toen José in 2008 kennis maakte met mindfulness, werd ze direct geraakt. Ze zegt altijd: je meditatiekussentje is een metafoor voor het dagelijks leven. Met het doen van de oefeningen kom je allerlei moeilijkheden en obstakels tegen. Net als in het leven van alledag. Het leven is voor niemand van ons makkelijk. En zeker als je al wat ouder bent heb je vaak al heel wat meegemaakt. Mooie, maar ook moeilijke momenten. Mindfulness geeft haar het gereedschap in handen om hiermee om te gaan. Daarnaast heeft de mindfulness haar geholpen meer verbinding te voelen met zichzelf, haar omgeving en de wereld om haar heen. Haar humor, levenservaring, het besef dat we allemaal maar mensen zijn met onze mooie kanten en onze tekortkomingen hebben haar gemaakt tot de trainer die ze nu is.

José is categorie 1 lid van de VMBN, en geregistreerd bij het Mindfulness Register.

Ellen Budding
Ellen Budding
mindfulnesstrainer kinderen, jongeren en ouders en docenten
degeluksvogels.nl

Over Ellen

Ellen Budding is een ervaren kinder- en jongerentrainer mindfulness (Methode Eline Snel). Vanuit haar achtergrond als orthopedagoog en moeder van twee kinderen weet ze als geen ander dat kinderen en jongeren, net als volwassenen, allerlei uitdagingen tegenkomen in hun jonge leven. Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ leert Ellen de kinderen hoe regelmatig te stoppen met doorgaan, een hoofd vol gedachten tot rust te brengen, om te gaan met stress en gevoelens te voelen.

Ellen is gecertificeerd trainer in de Methode Eline Snel van de Academie voor Mindful Teaching.

Peter Kooij
Peter Kooij
yogadocent

Over Peter

Peter Kooij is al ruim 40 jaar yogadocent. Eerder werkte hij onder meer als docent medische biologie aan het HBO, en als adviseur kwaliteitszorg. In de yoga werd hij opgeleid door de destijds zeer bekende baron Robert van Heeckeren. Daarna volgde hij vele intensieve yoga en meditatie trainingen. Mede daardoor geïnspireerd ontwikkelde hij zijn eigen trainingen op het gebied van persoonlijke communicatie en effectiviteit. Hij was vele jaren docent en bestuurslid bij Pro Mundi Vita en is dat nog steeds bij het Han Fortmann centrum. Je kunt wel zeggen dat zijn hele leven in het teken staat van (mindfulness) yoga als levensweg.

Misha Beliën
Misha Beliën
zenmonnik en docent

Over Misha

De mystieke ervaring van verbinding biedt Misha een onuitputtelijke inspiratiebron. De motivatie voor zijn zenleraarschap is dan ook ‘het oefenen van onze innerlijke ervaring van verbinding’. Dit staat bovendien centraal in zijn leven met Lotte en hun zoontje Yura én in zijn werk als boeddhistisch documentairemaker.
De uitgangspunten van zen en het centrum vormen de leidraad in de bijeenkomsten die Misha begeleidt. Daarbij legt hij graag de nadruk op het oefenen en een gezellig, intiem gezamenlijk onderzoek.

Monique Hoogakker
Monique Hoogakker
trainer geweldloze communicatie
vol-leven.nu

Over Monique

Na haar studies Orthopedagogiek en Interpersoonlijke Communicatie heeft Monique Hoogakker ruim twintig jaar met veel plezier training gegeven aan ondernemingsraden en directies in de zorg- en welzijnssector. In 2008 werd zij geraakt door Geweldloze of Verbindende Communicatie en volgde opleidingen in binnen en buitenland, bij de grondlegger Marshall Rosenberg. Haar praktijk Vol-leven staat voor voluit leven. Met veel enthousiasme draagt zij bij aan de kwaliteit van (werk)relaties en inspireert zij mensen om voluit te leven, de blik naar binnen te richten en te onderzoeken wat er werkelijk toe doet voor jou, voor de ander en voor een betere wereld.

Monique is lid van een vakgroep van trainers Geweldloze Communicatie, Registermediator en Internationaal gecertificeerd trainer bij het CNVC (Centre of Nonviolent Communication).

Het team

Bestuur

Wendy Kersemaekers (voorzitter), Peter Kooij (secretaris), Ted van Rijt (penningmeester)

Docenten en trainers

Klik hier voor meer informatie over onze docenten.

Publiciteit

Lotte Luigjes en Wendy Kersemaekers

Kerngroep zinspiratie op zondag

Jacques van Hees, Peter Kooij en Annemie Herinx

Redactie website & Nieuwsbrief

Lotte Luigjes en Wendy Kersemaekers

Ontwerp website en systeembeheer

Lotte Luigjes (Studio Alott) en Lapsen Appaiya (2Apps Webbureau)

Vrijwilligers

Het werk van het Han Fortmann Centrum wordt ondersteund door een groep vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste medewerkers voor diverse werkzaamheden zoals het gastheer/gastvrouwschap bij diverse activiteiten en voor PR-taken. Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je contact opnemen met Peter Kooij.