• Agenda03 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda01 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda05 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda04 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda06 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Agenda07 Mindfulnes Nijmegen Fortmann Cursussen
 • Home
 • Over ons
 • Het Han Fortmann Centrum

Het Han Fortmann Centrum

Levensplezier is een groot goed. Het brengt liefde, lichtheid, vitaliteit, openheid, inspiratie, dynamiek en creativiteit mee. Vanuit zo’n open gemoed kan je ook beter omgaan met wisselvalligheid, verandering, ongemak en leed.
Vanuit deze overtuiging wil het Han Fortmann Centrum (HFC) een praktisch toepasbare bijdrage bieden voor jong en oud. Deze bijdrage bestaat uit een gevarieerd aanbod aan cursussen en andere activiteiten op het punt van persoonlijke ontwikkeling.
Het HFC wil deze maatschappelijke rol professioneel, zichtbaar, open, liefdevol, integer en actief vervullen. En wel op zo’n manier dat cursusdeelnemers hun eigen dagelijks leven met de opgedane inzichten kunnen verrijken.

Het Han Fortmann Centrum is een zelfstandige organisatie en als instelling geaccrediteerd door het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs. (www.crkbo.nl)

De Stichting Han Fortmann Centrum stelt zich ten doel:

 • het instandhouden van het Han Fort­mann Centrum, dat beoogt het bevor­deren van persoonlijke groei en bewust zijn, in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Daarbij baseert zij zich op wijsheidtradities uit de hele wereld.

 • het organiseren van cursussen, trai­ningen, lezingen, open meditatiebijeenkomsten en andere activiteiten.

 • het ondersteunen van weten­schappelijk onderzoek naar de in sub 2 bedoelde activiteiten.

 • in al haar activiteiten te streven naar aandacht, betrokkenheid en duurzaamheid.


fortmanncentrum iconIn 1979 werd het Han Fortmann Centrum opgericht op initiatief van Myriam Schretlen en Wil Vendrik. Ook na de oprichting hebben deze beide ‘founding mothers’ een grote bijdrage gegeven, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het centrum draagt de naam van de Nijmeegse hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie Han Fortmann (1912-1970) die steeds meer geboeid werd door de samenhang tussen psychisch welzijn en spiritualiteit. Hij ontdekte dat de westerse wijze van denken en handelen positief beïnvloed kon worden door de inzichten en de praktijk van eeuwenoude boeddhistische tradities. Zijn ideeën vormden een belangrijke inspiratiebron voor de oprichters van het Centrum. Het overkoepelend thema van Fortmanns gedachtegoed is de aandacht voor de samenhang tussen lichaam en geest: 'Heel de mens'. Centraal daarbij is het begrip bewustwording.

Het cursusaanbod is ondergebracht in de volgende clusters:

Cluster 'Mindfulness & Meditatie'

Het Han Fortmann Centrum heeft een divers aanbod op het gebied van meditatie. Als je wilt beginnen met mediteren zijn er trainingen zoals de 8-weekse basis in mindfulness (MBSR) en het Zen-starters traject. Heb je al meditatie ervaring, dan kun je eens kijken naar het vervolgaanbod zoals stiltedagen, terugkomavonden of vervolgaanbod zoals een compassietraining. Regelmatig zijn er open lessen waarin je kunt kennismaken met de meditatievorm/cursus en de docent.

HFC knop aanbod

Cluster 'Yoga & Communicatie'

Hier vind je ons aanbod in mindfulness yoga en verbindende (geweldloze) communicatie. Heb je er ervaring met yoga of mindfulness? En wil je intensiever ingaan op de wisselwerking lichaam-geest? In de cursussen mindfullness yoga kun je het hele jaar instromen. Daarnaast vind je hier regelmatig communicatietrainingen met thema’s als: grenzen stellen en effectief communiceren.

HFC knop aanbod


Cluster 'Levenskunst & Natuur'

Zoek je rust en verstilling? Laat je meevoeren in de verwondering en de genoegens van de natuur. Een meditatief bosbad is een waar geschenk aan jezelf. Ga je mee? Trek wel comfortabele schoenen aan!
Of heb je behoefte aan nieuwe inspiratie en ontmoetingen? Bezoek dan onze maandelijkse alternatieve zondagochtendbijeenkomsten. Er is muziek en er zijn rituelen, er is een meditatie of stiltemoment en er is een voordracht of lezing.

HFC knop aanbod


Wie was Han Fortmann?

Hhan fortmann nijmegenan (Henricus Martinus Maria) Fortmann (1912-1970) was hoogleraar Cultuur en Godsdienstpsychologie in Nijmegen. Hij was priester sinds 1936 en studeerde klassieke talen en psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waar hij in 1959 tot hoogleraar werd benoemd. Fortmann was zowel religieus als sterk maatschappelijk geëngageerd. Hij was een veel gevraagd spreker en publiceerde een rijk oeuvre aan artikels en boeken.

Het overkoepelend thema van zijn gedachtegoed is de aandacht voor de samenhang tussen lichaam en geest. Centraal daarbij staat het begrip bewustwording. Niet alleen als cultuurfilosofisch concept, ook als 'praxis'; een 'doen' dat een directe ervaring brengt. Fortmann pleitte voor een systematische training in het waarnemen van wat zich in het hier en nu aandient. Hij wees er nadrukkelijk op dat goed waarnemen moeilijker is dan wij vermoeden.

Want zuiver waarnemen wordt belemmerd door onze preoccupatie met ervaringen uit het verleden en door onze hoop of vrees voor de toekomst. Zo wordt het beeld van het heden vertekend en dringt het heden alleen onvolledig of vervormd tot ons door.

Bewustzijn is bij Fortmann de kracht die ieder mens met zichzelf en met de wereld verbindt. Die verbinding is niet alleen gericht op het individu, maar juist ook op de verhouding tussen mensen en op de betrokkenheid bij de maatschappij.

 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 1

  Spanning is wie je denkt te moeten zijn.
  Ontspanning is wie je bent.

 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 2

  Zullen we samen
  onszelf zijn?

 • Fortmanncentrum Mindfulness Nijmegen Banner 3

  In de stilte van het denken
  hoor je de antwoorden.

Blijf op de hoogte, meld je aan voor de HFC Nieuwsbrief.

Invalid Input

Invalid Input

Contact


fortmanncentrum logo

 


Hoofdlocatie

Boeddhistisch centrum Jewel Heart
Hatertseveldweg 284
6532 XX Nijmegen

i hanfortmanncentrum.nl
e info@hanfortmanncentrum.nl
m 06 50 63 32 99

Volg ons op social media!

Facebook icon   Instagram icon

CRKBO Instelling

Neem contact met mij op

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input