NIEUW: Opleiding Bedrijfsfacilitator Mindfulness-oefeningen

NIEUW: Opleiding Bedrijfsfacilitator Mindfulness-oefeningen

Start 15 februari 2019 09:30 tot 17:30

Bij Centrum De Appel

tvrijt@hanfortmanncentrum.nl

06 50 63 32 99

Docent: Ted van Rijt, Marieke Cavé


 

Met ingang van het voorjaar 2019 biedt het Han Fortmann Centrum een nieuwe training aan die opleidt tot ‘Bedrijfsfacilitator Mindfulness-oefeningen’. De opleiding is bedoeld voor medewerkers binnen een bedrijf of organisatie die zelf een achtweekse basistraining Mindfulness MBSR/CT hebben afgerond en die willen leren om, binnen de setting van hun eigen bedrijf of organisatie, inloop-bijeenkomsten mindfulness te begeleiden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding ‘Bedrijfsfacilitator Mindfulness-oefeningen’ is ontstaan vanuit de dynamiek van de dagelijkse praktijk. We zien dat na een bedrijfstraining of workshop mindfulness er binnen organisaties vaak de behoefte ontstaat aan een vervolg om deelnemers te blijven ondersteunen bij de regelmatige beoefening van mindfulness en/of mindful yoga. Dit is vaak lastig te realiseren. Een enkele werkgever investeert in het inhuren van een externe mindfulnesstrainers, wat een relatief dure oplossing is. Ook zijn er werkgevers die intern iemand de kans geven om een volwaardige opleiding tot mindfulnesstrainer te volgen, een intensieve opleiding van ruim 2 jaar. Eveneens een kostbare aangelegenheid. Kortom: er is iemand nodig binnen de organisatie die voldoende bekwaam is, met regelmaat beschikbaar en die op een betrokken en doorleefde wijze mindfulness-oefeningen kan aanreiken.

De opleiding ‘Bedrijfsfacilitator Mindfulness-oefeningen’ voorziet in deze behoefte. Zij leidt op tot precies wat het zegt, namelijk tot facilitator van mindfulness-oefeningen. Niet meer en niet minder. Daardoor is de opleiding beperkt in zwaarte of aantal dagen en daarmee zeer betaalbaar voor de werkgever. De ‘Bedrijfsfacilitator’ voldoet volkomen aan de vereisten: iemand die in de buurt is, regelmatig beschikbaar is en instaat is om op professionele manier mindfulness-oefeningen en instructies te geven. Bovendien is deze persoon voldoende op de hoogte van de theorie en achtergrond van mindfulness om eventuele vragen te kunnen beantwoorden en betrokken deelnemers wegwijs te maken in de aandachtoefeningen.

Wat ga je leren?

Tijdens de opleiding tot ‘Bedrijfsfacilitator’ leer je elke standaard mindfulness-oefening kennen. Je leert waar de oefeningen uit bestaan én hoe je ze aan anderen kunt leren. Ook leer je van elke oefening de kernpunten wat betreft lichaamshouding, mentale instelling en wat erbij komt kijken om de oefening over te brengen.

Je leert de oefeningen door zelf te ervaren hoe het is om oefeningen te krijgen, om deelnemer te zijn én door zelf de oefeningen te geven. Je doorloopt met een groep van collega-deelnemers een zesdaags programma waarin alle gangbare mindfulness-oefeningen uitgebreid worden gepraktiseerd, besproken en ervaren. Dit gebeurt in een wisselwerking waarbij docenten oefeningen voordoen, aangeven wat belangrijk is en waar je op moet letten. Daarna geven de deelnemers de oefeningen in wisselende samenstellingen aan elkaar, zodat het ervarend leren centraal staat. Het hoe en wat wordt bij iedere deelnemer persoonlijk nabesproken zodat er een gestage professionalisering en groei gedurende de zes dagen plaatsvindt. Ook zullen we informatie over de achtergrond van mindfulness geven en stilstaan bij de vraag: “hoe werkt mindfulness”?

Na de zes dagen wordt gekeken of de minimale bekwaamheid en deskundige kijk aanwezig is voor het geven van de mindfulness-oefeningen. Eén van de eisen is dat je het volledig programma van de zes dagen doorlopen hebt en minimaal twee keer mindfulness-oefeningen gegeven hebt voor de groep. Wij zijn met twee docenten aanwezig en helpen de cursisten bij het aannemen van de juiste houding, wat betreft mentale mindset, lichamelijke houding en de te gebruiken taal en bewoording.

Parallel aan het ervaren en leren onderrichten van de mindfulness-oefeningen ga jij aan de slag met het organiseren en faciliteren van je eigen mindfulnessbijeenkomsten binnen jouw organisatie. Om dit in goede banen te leiden vragen wij je iemand uit de organisatie te benaderen die jouw aanspreekpunt wil worden, iemand die je kan helpen de bijeenkomsten te realiseren en uit te zetten. Mogelijk is een afdeling HRM of facilitaire dienst daarvoor de meest geschikte plek. Mogelijk zijn ook contacten met het hoger management of de directie van belang.

Samengevat leer je gedurende de training: 

- de achtergrond van mindfulness en het waarom van de verschillende oefeningen zoals de bodyscan, 3-minuten ademruimte, aandacht voor de ademhaling, aandachtig zitten, aandachtig lopen, eenvoudige liggende en staande yoga-oefeningen in grote lijnen kennen en begrijpen;
- de gangbare oefeningen zelfstandig aan anderen over te brengen en te instrueren;
- voor elke oefening de specifieke aandachtspunten;
- hoe je binnen je eigen organisatie met het oefenaanbod aan de slag gaat.

Voor wie?

De opleiding Bedrijfsfacilitator Mindfulness-oefeningen is iets voor je wanneer je de achtweekse basistraining MBSR/CT hebt afgerond, ontdekt hebt dat mindfulness je iets brengt en wanneer je zo enthousiast bent dat je deze oefeningen graag aan anderen wilt overbrengen tijdens oefenbijeenkomsten.

Ook jouw werkgever is enthousiast en wil investeren in duurzaamheid van zijn medewerkers. Jouw werkgever is bereid een geschikte ruimte beschikbaar te stellen, zodat jij met regelmaat mindfulness-oefeningen kunt aanbieden. Ook is je werkgever bereid te investeren in jou, zodat jij kunt leren de aandacht-oefeningen over te dragen en te begeleiden.

Duur van de opleiding en opbouw programma

De opleiding bestaat uit zes trainingsdagen, dagen waarop je aanwezig bent en gaat ervaren en oefenen. De totale duur van de opleiding is vijf maanden.

Er wordt van je verwacht dat je elke dag zo’n drie kwartier mindfulness-oefeningen doet en oefeningen of inhoudelijke stof voorbereid voor de volgende bijeenkomst. Deze voorbereidingen kennen een belasting van maximaal een dagdeel per bijeenkomst.

Gedurende de trainingsdagen zal steeds zelfstandiger worden gewerkt en gaandeweg zal steeds meer inbreng van de deelnemers zelf worden verwacht. Ook wordt een opbouwende, kritische en actieve inzet van je verwacht. Er is ruimte om je eigen stijl en inbreng te laten zien en te ontwikkelen.

Voordat je aan de opleiding begint, vindt er een intake plaats waarin ervaring, motivatie en mogelijkheden binnen de eigen organisatie centraal staan. Binnen de intake komt ook de ondersteuning vanuit het bedrijf aan bod. De intake duurt maximaal één uur en vindt plaats in Nijmegen.

Tijdens de opleiding schrijf je een plan van aanpak hoe je jouw ‘mindfulness-inloop’ gaat opzetten en implementeren. Je krijgt hierop van ons feed back.

Na afronding van de opleiding ontvang je een certificaat. Voor het certificaat geldt: aanwezigheid gedurende de zes dagen (zo niet, dan kan worden voorzien in een vervangende opdracht in geval van aanwezigheid van minimaal vijf dagen); actieve inzet bij het instrueren van mindfulness-oefeningen in wisselende samenstellingen.

Trainingsmateriaal

Tijdens de opleiding gebruiken we de volgende trainingsmaterialen:

- een syllabus met de mindfulness-oefeningen en highlights
- een belletje (tinchas of een klankschaaltje) (zelf aanschaffen)
- MP3-bestanden van de formele mindfulness-oefeningen.

Over ons

Wij zijn Ted van Rijt en Marieke Cavé. Wij zijn beiden categorie 1 mindfulnesstrainer en aangesloten bij de beroepsvereniging VMBN.

- Ted van Rijt is Mindfulness- en Compassietrainer en oud-directeur van het Han Fortmann Centrum (www.hanfortmanncentrum.nl).
- Marieke Cavé is mindfulnesstrainer en trainer/coach vitaliteit en persoonlijke effectiviteit in arbeidssituaties vanuit haar bureau Revita (www.revita.nl).

Beiden hebben veel ervaring als trainer.

Kosten van de opleiding tot ‘Bedrijfsfacilitator’

De opleiding kost € 1.395,- . inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch. De opleiding is vrijgesteld van btw.

Je bent pas definitief deelnemer als je de intake hebt gehad en het inschrijvingsgeld is ontvangen.

Aanvullende informatie

Wanneer je vragen hebt of als bedrijf nieuwsgierig bent geworden kun je bij ons terecht voor informatie en/of advies. Wij zijn bereid tot een persoonlijk gesprek en/of bereid tot een gesprek binnen jouw organisatie om mee te denken over mogelijkheden over de inzet van mindfulness voor het stimuleren van duurzame arbeid.

Ook is het mogelijk,  wanneer een organisatie een aantal ‘bedrijfsfacilitators’ wil opleiden, om na te gaan of dit binnen één groep kan en/of dit ook bedrijfsintern kan gebeuren. Uiteraard is de vraagprijs dan aangepast. 

Startdatum

De opleiding start op vrijdag 15 februari 2019 in Centrum de Appel, Groesbeekseweg 428, 6523 PP te Nijmegen.

De exacte data zijn:

Vrijdag: 15 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni, 28 juni 2019 steeds van 9.30 – 17.30 uur.