VRIJWILLIGE DONATIE

Han Fortmann Centrum

Het Han Fortmann Centrum heeft geen winstoogmerk en leunt voor een groot deel op vrijwilligers. De meeste kosten worden betaald uit inkomsten vanuit de cursussen. Voor een meer solide financiële basis en de doorontwikkeling van ons aanbod voor meer duurzaam mindful leven, kunnen we uw financiële steun goed gebruiken. Draagt u ons werk een warm hart toe, en wilt u bijdragen aan het voortbestaan en de doorontwikkeling van het Han Fortmann Centrum, dan kunt u ons steunen met een vrijwillige donatie op NL68 RABO 0342 6021 52 t.n.v. Stichting Han Fortmann Centrum.

Alvast veel dank!